Podnikání živnostenské

Živnostenské podnikání

Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jak získat živnostenské oprávnění

Výčet údajů a dokladů nutných pro získání živnostenského oprávnění

Ohlášení živnosti přímo z počítače podnikatele

Již od 1. 10. 2008 mohou podnikatelé využívat další možnost komunikace se živnostenskými úřady, a to formou elektronického podání přímo ze svého počítače.