Výsledek výzvy veřejné zakázky VZ 189

obrazek
14. července 2014 10:47, aktualizováno 09:47, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka HW, SW a e-learningových kurzů pro účely školení a tvorbu vzdělávacích programů - JIDP" Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99.

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu VZ 189 byla vyhlášena v termínu od 6. 6. 2014 do 19. 6. 2014.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických, programových a  výukových prostředků a služeb pro podporu výuky středních škol v rámci projektu „Jednoznačná identifikace pacientů a bezpečné podávání léků v nemocnicích Plzeňského kraje“.

V příloze článku naleznete výsledek výzvy. Smlouva o dílo i další dokumenty jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_105.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení