Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 189 Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99

obrazek
06. června 2014 09:15, aktualizováno 08:15, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Dodávka HW, SW a e-learningových kurzů pro účely školení a tvorbu vzdělávacích programů - JIDP".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 6. 6. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 19. 6. 2014, 12.00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických, programových a výukových prostředků a služeb pro podporu výuky středních škol v rámci projektu „Jednoznačná identifikace pacientů a bezpečné podávání léků v nemocnicích Plzeňského kraje“.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentaci s přílohami naleznete v příloze článku.

Tyto i další dokumenty jsou zveřejněny také na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/profile_display_105.html.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení