Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se administrace voleb v roce 2013

03. října 2014 10:22, aktualizováno 07. října 2014 13:38,

Dne 26. 9. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se administrace voleb v roce 2013.

 

K jednotlivým žádostem sdělujeme následující:

Ad 1) Kolik kontrol realizoval Váš úřad ve spádových Okrskových volebních komisích (dále jen OVK) při sčítání hlasů při prvním kole volby prezidenta ČR 2013. Prosím, uveďte pouze kontroly realizované výhradně při procesu sčítání hlasů v OVK.

Počet vykonaných kontrol: 0

Ad 2) Kolik kontrol realizoval Váš úřad ve spádových OVK při sčítání hlasů při druhém kole volby prezidenta ČR 2013. Prosím, uveďte pouze kontroly realizované výhradně při procesu sčítání hlasů v OVK.

Počet vykonaných kontrol: 0

Ad 3) Kolik kontrol realizoval Váš úřad ve spádových OVK při sčítání hlasů volbách do PS PČR 2013. Prosím, uveďte pouze kontroly realizované výhradně při procesu sčítání hlasů v OVK.

Počet vykonaných kontrol: 0

Krajský úřad Plzeňského kraje vykonával kontroly hlasování ve volebních místnostech.