Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., týkající se používaných informačních systémů na Krajském úřadě Plzeňského kraje, v příspěvkové organizaci nemocnice Planá a v příspěvkové organizaci Nemocnice Plzeňského kraje

02. října 2014 11:23, aktualizováno 22. května 2018 10:46,

Dne 22. 9. 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se používaných informačních systému v příspěvkové organizaci Nemocnice Planá, příspěvkové organizaci Nemocnice Plzeňského kraje a Krajským úřadem Plzeňského kraje, konkrétně pak:

 1. Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku, atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.
 2. Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.
 3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
 4. Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
 5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a dodavatele.

K jednotlivým dotazům sdělujeme následující:

Příspěvkové organizace Nemocnice Planá a Nemocnice Plzeňského Kraje nevyužívají žádný z informačních systémů uvedených v bodech 1 – 5 Vaší žádosti.

Krajský úřad Plzeňského kraje využívá tyto informační systémy:

 • v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evidence majetku, atd.)
 • ERP - Microsoft Dynamics NAV – dodavatel: Marbes Consulting s.r.o.
 • Rozpočet – dodavatel: Marbes Consulting s.r.o.
 • Evidence movitého a nemovitého majetku – dodavatel: Marbes Consulting s.r.o.
 • pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)
  • Personální systém – AZ PRO – dodavatel: PROSPEKS a.s
  • Docházkový a přístupový systém – dodavatel: RON Software s.r.o.
 • pro spisovou službu
  • AthenA – dodavatel: PilsCom s.r.o
 • manažerský informační systém
  • Datový sklad  – dodavatel: GIST
  • Helpdesk PK – vlastní produkt
 • pro další oblasti činnosti
  • Elektronický oběh účetních dokladů  (iFaktury,iObjednávky,iPlatební poukazy)– dodavatel: PilsCom s.r.o
  • Agendový systém (Evidence smluv, Pohledávek, Pokut, Správní řízení) – dodavatel: Marbes Consulting s.r.o.
  • Evidence organizační struktury (EOS)– dodavatel: Marbes Consulting s.r.o.
  • Evidence smluvních partnerů (ESP)  – dodavatel: Marbes Consulting s.r.o.
  • Elektronická podatelna (iPodatelna) – dodavatel: PilsCom s.r.o
  • Elektronická tvorba návrhů a usnesení, schvalování a publikace pro veřejnost (iUsnesení) – dodavatel: PilsCom s.r.o
  • eLearning (Moodle) - freeware
  • Evidence památek PK (Památky) – dodavatel: Softech s.r.o
  • Elektronické zpracování žádostí o dotace a veškerá administrativa s tím spojení (eDotace) – dodavatel: DERS s.r.o