2010 - 2013

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením