2010 - 2013

Poskytování vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby společnostem Stodská nemocnice, a.s.; Rokycanská nemocnice, a.s. a Domažlická nemocnice, a.s. Plzeňským krajem

Opatření přijatá po šetření provedeném ve věci "objevení 600 milionů korun"