2010 - 2013

Finance pro Hnutí Duha, na výzkum perlorodky, na úpravu toků, na environmentální výchovu a na další environmentální akce v NP a CHKO Šumava