2010 - 2013

Organizační řád KÚPK a některé dokumenty týkající se dotační politiky PK

Zajišťování dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících

Jmenný seznam zastupitelů Plzeňského kraje, kteří byli v roce 2010 veřejnými funkcionáři dle § 2 odst. 1 písm. l) a n) zákona o střetu zájmů