2010 - 2013

Závěrečná zjištění a uložená opatření z kontrol provedených na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v příspěvkových organizacích zřizovaných Plzeňským krajem

Jmenný seznam zastupitelů Plzeňského kraje, kteří jsou veřejnými funkcionáři dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona o střetu zájmů

Závěrečná zjištění a uložená opatření z kontrol provedených na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v příspěvkových organizacích v oblasti kultury zřizovaných Plzeňským krajem

Částka vyplacená v důsledku chyb, resp. nesprávného úředního postupu úředníků Krajského úřadu Plzeňského kraje