2010 - 2013

Dotaz: Posyktuje KÚPK dotace/granty na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí?

Mimořádná kontrola provedená zaměstnanci Plzeňského kraje zařazenými do Krajského úřadu Plzeňského kraje u Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Žádost o poskytnutí Smlouvy se společností Strategic Consulting s.r.o. - zpracování, tisk a distribuce krajského periodika