Základní registry

Analýza dopadů základních registrů na samosprávu

Finální verze analýzy dopadů základních registrů, kterou připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s jednotlivými kraji - AKTUALIZOVÁNO 26.4.2012

Základní registry - seminář

18.ledna 2012 se uskutečnil seminář pro informatiky obcí Plzeňského kraje a další pozvané zástupce územně samosprávných celků. Materiály prednášejících (zástupců MV a SZR) naleznete jako přílohy tohoto článku.

Informace o RÚIAN

Informace o základních registrech veřejné správy a Registru Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí.

RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

od 1.7.2011 budou všechny obce povinny na základě zákona o základních registrech editory údajů v RÚIAN.