odboru Informatiky

Zvýšení antispamové kontroly el. pošty

Oznámení o zvýšení úrovně antispamové kontroly příchozí elektronické pošty na KÚPK a pro zastupitele PK

Zákon č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra. Současně i nahrazuje původní vyhlášku o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).