Technická olympiáda

Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Vyhlášení soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Výsledky soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje

V prostorách Západočeské univerzity v Plzni se ve čtvrtek 9. února 2017 uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje...

Soutěž „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Vyhodnocení Technické olympiády Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje vyhlásila pod záštitou hejtmana již 3. ročník soutěže na podporu spolupráce středních škol a Západočeské univerzity v Plzni s názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“. Žáci řešili technické problémy v zadaných tematických okruzích s možností využití odborných konzultací a laboratorních prostor vysoké školy. Minimálně 2 členné týmy pak prezentovali dne 18. 2. 2016 výsledky své práce ...