Technická olympiáda

Soutěž „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Výsledky soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje

V prostorách Západočeské univerzity v Plzni se ve čtvrtek 9. února 2017 uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje...

Vyhodnocení Technické olympiády Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje vyhlásila pod záštitou hejtmana již 3. ročník soutěže na podporu spolupráce středních škol a Západočeské univerzity v Plzni s názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“. Žáci řešili technické problémy v zadaných tematických okruzích s možností využití odborných konzultací a laboratorních prostor vysoké školy. Minimálně 2 členné týmy pak prezentovali dne 18. 2. 2016 výsledky své práce ...

Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

V souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání, vyhlašuje Rada Plzeňského kraje ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“…

Vyhlášení soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2452/14 ze dne 18. 8. 2014 schválila vyhlášení soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“ pro žáky a žákyně středních škol Plzeňského kraje ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.