Technická olympiáda

Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

V souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání, vyhlašuje Rada Plzeňského kraje ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“…

Autodráhu či elektrický skateboard představili žáci na technické olympiádě

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs předal ocenění nejlépe umístěným žákům středních škol, kteří se svými pracemi zúčastnili 2. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje...

Vyhlášení soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2452/14 ze dne 18. 8. 2014 schválila vyhlášení soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“ pro žáky a žákyně středních škol Plzeňského kraje ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

„Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1042/13 ze dne 19. srpna 2013 schválila vyhlášení technické soutěže „Technická olympiáda Plzeňského kraje“.