Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

obrazek
12. září 2018 13:32, aktualizováno 22. listopadu 2018 13:52, Alena Altmanová

Rada Plzeňského kraje
 vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem

„Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Přihlášky do soutěže podávejte do 27. 9. 2018 v písemné nebo elektronické podobě Odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK.

Uzávěrka školního kola a odevzdání prací Západočeské univerzitě v Plzni do 14. 12. 2018. Kontaktní osoba - doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Prezentace, vyhodnocení a ocenění prací se uskuteční 7. února 2019,
na Západočeské univerzitě v Plzni.

Soutěžní tým musí tvořit nejméně 2 žáci a maximálně 4 žáci  z jedné školy, pomoc jiných subjektů je zakázána.

Konzultace jsou povoleny ze strany pedagogického sboru dané školy
 a Západočeské univerzity v Plzni.

Kontaktní osoba:

 Alena Altmanová, email: alena.altmanova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 437

 

Více informací k soutěži najdete na webových stránkách Plzeňského kraje

www.plzensky-kraj.cz v sekci Školství a sport/Podpora technického vzdělávání.

 

Soubory ke stažení