Střediska volného času (Domy dětí a mládeže)

17. září 2012

Informační brožura - volnočasová zařízení pro děti v našem kraji

Vážení rodiče, předkládáme vám informační brožurku, která má za cíl seznámit vás s možnostmi, jak mohou trávit svůj volný čas děti a mládež v našem kraji. Věříme, že tento materiál pomůže k orientaci v bohaté nabídce, kterou SVČ v našem kraji nabízejí. Přejeme vám, abyste si pro své děti vybrali takovou činnost, která je nejen zaujme, ale přispěje i k rozvoji jejich osobnosti.

03. prosince 2013

K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

MŠMT ČR společně s Národním institutem dětí a mládeže od října 2012 realizují národní projekt, který se zabývá dvěma klíčovými aktivitami - aplikací nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání a metodickou podporou uznávání neformálního vzdělávání.

20. listopadu 2013

Celostátní setkání ředitelů středisek volného času

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2013 se v Plzni uskutečnil celostátní seminář ředitelů středisek volného času (domů dětí a mládeže). Na programu byly vzdělávací dílny i ocenění ředitelů za jejich celoživotní práci pro děti a mládež.

29. srpna 2012

Odpoledne s Plzeňským krajem v letním táboře Na Oblátku

Plzeňský kraj společně s Hasičským záchranným sborem připravili pro děti z LT Na Oblátku u Mladotic odpoledne plné soutěží a zábavy ...

28. listopadu 2011

Ocenění náměstka hejtmana ministrem školství

Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, byl oceněn ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefem Dobešem za dlouholetou poctivou práci, kterou vykonal v péči o děti a mládež. Mezi řediteli středisek volného času získal mimořádné ocenění Roman Kuběna, ředitel Domu dětí a mládeže Stod.