Střediska volného času (Domy dětí a mládeže)

#JETOTU aneb RADOVÁNEK v barvách

Projekt JETOTU je prezentační a vzdělávací show Střediska volného času RADOVÁNEK, která se bude konat v Plzni na náměstí Republiky v sobotu 25. 9. 2021.

Ředitelka SVČ RADOVÁNEK získala od ministra medaili MŠMT

Nejvyšší ocenění za pedagogickou práci – Medaili MŠMT – převzala z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Tischlerová.

Adresář středisek volného času

Střediska volného času (domy dětí a mládeže) poskytují zájmovou činnost zaměřenou na různé oblasti činností dětem, mládeži, pedagogickým pracovníkům i další veřejnosti, a to formou pravidelné činnosti (zájmové kroužky, kurzy, oddíly), příležitostné činnosti (vystoupení, dny otevřených dveří), spontánních aktivit (otevřené kluby), táborů a pobytových akcí, soutěží, individuální práce s nadanými. SVČ nabízejí také vzdělávacími programy pro školy.

SVČ RADOVÁNEK otevřelo nové pracoviště

SVČ RADOVÁNEK otevřelo nové pracoviště v Husově ulici v Plzni.

Informační brožura - volnočasová zařízení pro děti v našem kraji

Vážení rodiče, předkládáme vám informační brožurku, která má za cíl seznámit vás s možnostmi, jak mohou trávit svůj volný čas děti a mládež v našem kraji. Věříme, že tento materiál pomůže k orientaci v bohaté nabídce, kterou SVČ v našem kraji nabízejí. Přejeme vám, abyste si pro své děti vybrali takovou činnost, která je nejen zaujme, ale přispěje i k rozvoji jejich osobnosti.