Studentský parlament Plzeňského kraje

obrazek
24. ledna 2022 11:11, aktualizováno 21. února 2022 10:41, Mgr. Ludmila Novotná

Studentský parlament Plzeňského kraje (SPPK) byl založen 31. března 2016. Garantem parlamentu je Středisko volného času RADOVÁNEK. Ke dni založení měl 40 členů. Členy parlamentu jsou žáci středních škol zřizovaných Plzeňským krajem. Parlament zasedá jednou měsíčně, dvakrát za rok se zastupiteli Plzeňského kraje. Zasedání probíhají za účasti koordinátorů a řídí je předseda či místopředseda. Členové mohou volit nebo být voleni do devítičlenného předsednictva, které se pravidelně schází vždy před zasedáním parlamentu a skládá se z předsedy, místopředsedy a členů předsednictva.

Předsedkyní Studentského parlamentu Plzeňského kraje je Anežka Tetřevová z Gymnázia Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň, místopředsedy pak Ondřej Zábran z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, a Felix Jan Slováček ze Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1.

Cílem SPPK je propojit žáky z různých škol a zkvalitnit jejich studentský život v našem kraji, vytvářet dostatečný prostor pro spoluúčast a vzájemnou participaci mladých lidí na společenském a politickém životě v Plzeňském kraji. Parlament připravuje a realizuje projekty, které mladým lidem přibližují chod kraje, politiky, cestování do zahraničí, finanční gramotnost atd. Snaží se spolupracovat s ostatními parlamenty a mládežnickými organizacemi, a to i na mezinárodní úrovni.

Významné projekty: Zavolíme, Ber to vážně, Moje první peníze, Střední školy očima studentů a další.

Více informací naleznete na webových stránkách Studentského parlamentu Plzeňského kraje: parlament.radovanek.cz

Aktivity SPPK můžete sledovat také na jeho Facebooku a Instagramu.