#JETOTU aneb RADOVÁNEK v barvách

obrazek
24. září 2021 09:02, Mgr. Ludmila Novotná

Projekt JETOTU je prezentační a vzdělávací show Střediska volného času RADOVÁNEK, která se bude konat v Plzni na náměstí Republiky v sobotu 25. 9. 2021.

Pobavit, nabídnout, představit, nadchnout, pochopit a uspokojit, to je akce JETOTU.

Jednodenní aktivita na bázi výukových programů. Interaktivní výukové, badatelské, odborné a prezentační setkání nadaných žáků s veřejností – prezentování tvořivosti a aktivit vedoucí k posílení sebevědomí, rozvoje dovedností, podchycení schopností a kariérového růstu nejen nadaných dětí a žáků v oblastech jasně daných pro zájmové vzdělávání.

• Polytechnika a technika
• Informační a komunikační technologie
• Přírodní vědy
• Ekologie
• Sport
• Tanec
• Výtvarné a kreativní
• Hudební a dramatické
• Dopravní vzdělávání a prevence
• Mediální výchova
• Společenské a jazykové vědy a další
• Centrum dětí – ochutnávka z bohatého košíku činností

Na náměstí Republiky bude vybudováno stanové městečko, velké podium a sportovní plocha, kde budou veškerou zájmovou činnost prezentovat pedagogové, odborníci a „Mladí inženýři“, experimentátoři, tedy žáci z kroužků zapojených do projektů. Budou vzdělávat přímo ve výukových stanech vybavených technikou s možností živého streamování a promítání na velkoplošnou ledkovou obrazovku. Své projekty a nadání představí žáci a pedagogové prostřednictvím workshopů, pokusů, přednášek a výukových programů. Své místo zde bude mít i Studentský parlament Plzeňského kraje, který je připravený argumentovat, oslovovat veřejnost, politiky i pedagogy a vnést do celého dne kromě aktivit se zaměřením na společenskou odpovědnost a dění v Plzeňském kraji i zábavu a vzdělávání dětí a žáků.

Zájemci o akci JETOTU budou moci navštívit od 10:00 hodin více než 30 prezentační stanů, přednáškový kout, sportovní aktivity na vybudovaném hřišti, kreativní plochu, dopravní hřiště ve spolupráci s BESIPEM a Městskou policií. Od 15:00 hodin uvidí speciální pódiový program včetně závěrečné večerní show.

Informace na www.radovanek.cz.


Galerie