Přeshraniční spolupráce

Oficiální návštěva delegace Plzeňského kraje na Vládním úřadě Horního Falcka v Regensburgu

Dne 16. října 2006 se uskutečnilo oficiální setkání hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna s vládním prezidentem Horního Falcka Wolfgangem Kunertem. Tohoto setkání byli dále přítomni za Plzeňský kraj Olga Kalčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu, marketing a neziskové organizace, a Jiří Kalista, člen rady pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a podpory fondů EU. Setkání probíhají každoročně v souvislosti s existující Regionální kooperací, která funguje mezi Plzeňským krajem a Horním Falckem/Dolním Bavorskem již 5 let.

Setkání na hranicích

Setkání na hranicích, které proběhlo dne 5. 5. 2006 za účasti hejtmana PK a vládního prezidenta Horního Falcka.

Setkání starostů

V rámci přeshraniční spolupráce byla uskutečněna 3 setkání starostů "SEVER","STŘED" a "JIH". K článku jsou připojeny i vydané sborníky.

Setkání koordinátorů a vedoucích pracovních skupin přeshraniční spolupráce

Jednání koordinátorů a vedoucích pracovních skupin přeshraniční spolupráce na obecním úřadě Modrava, dne 22. 6. 2006

Regionální konference

Ve dnech 10. – 11. listopadu se v Plzni uskutečnil již 5. ročník Regionální konference přeshraniční spolupráce Plzeňského kraje a vládních krajů Horního Falcka a Dolního Bavorska, kterou každoročně pořádají představitelé jmenovaných krajů. V organizování jednotlivých ročníků se pravidelně střídá česká a německá strana. Mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem se za uplynulé roky rozvinula intenzivní a přátelská přeshraniční kooperace v oblastech hospodářství, cestovního ruchu, dopravy, ochrany životního prostředí, kultury, zemědělství a obnovy venkova, která naším vstupem do EU získala na významu.