Přeshraniční spolupráce

Regionální kooperace

Přehled spolupráce s německými regiony, pracovní skupiny, regionální konference.

Interreg III A

Informace o přeshraniční iniciativě INTERREG III A naleznete zde.

Možnosti přeshraničního hospodářského portálu

Zveme Vás na stránky přeshraničního hospodářského portálu www.regioport.cz, který je koncipován jako vzájemná česko-německá obchodní platforma s cílem vybudovat společný hospodářský prostor podél jihozápadní hranice se SRN.

Slavnostní otevření portálu REGIOPORT

Ve čtvrtek 5. února 2004 proběhne v rámci konference IMPA slavnostní otevření přeshraničního hospodářského portálu Regioport. Jedná se o oficiální zahájení provozu tohoto internetového portálu, určeného především pro malé a střední podniky. O významu této události svědčí i účast ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, dále čelních představitelů Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje a delegace ze SRN.