Obecné informace

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

Program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Stanovisko Ministerstva zemědělství k některým otázkám souvisejícím se stavem nouze

Nejčastěji kladené dotazy k této problematice

zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství zřídilo zelenou linku pro nouzový stav - 800 100 415