Orkán 18.- 19. 1.2007

Zpráva o průběhu a řešení následků silného větru na území Plzeňského kraje - leden 2007

Zpráva o průběhu a řešení následků silného větru na území Plzeňského kraje v lednu 2007 mapuje vznik a vývoj krizové situace a shrnuje důvody vyhlášení krizového stavu. Zároveň sumarizuje přijatá opatření k odstranění následků na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností.