Koncepce

3. aktualizace Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie)

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání 19. prosince 2022 již 3. aktualizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie).

Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce

Plzeňský kraj, zastoupený Odborem regionálního rozvoje, pořídil Zprávu o uplatňování energetické koncepce Plzeňského kraje dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a to včetně posouzení potřebnosti aktualizovat dokument z r. 2004.

2. aktualizace Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie)

Na svém jednání 8. června 2020 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2. aktualizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie). Více informací uvnitř toho článku.

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018 - 2019

Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovačních strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů.

Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání dne 8. září 2014 dokument Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj. Díky této strategii má Plzeňský kraj možnost získat finanční prostředky z rozpočtu EU na plnění svých cílů, které si v dokumentu vytýčil.