Koncepce

Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce

Plzeňský kraj, zastoupený Odborem regionálního rozvoje, pořídil Zprávu o uplatňování energetické koncepce Plzeňského kraje dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a to včetně posouzení potřebnosti aktualizovat dokument z r. 2004.

2. aktualizace Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie)

Na svém jednání 8. června 2020 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2. aktualizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie). Více informací uvnitř toho článku.

Územní energetická koncepce Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 1. června 2004 Územní energetickou koncepci Plzeňského kraje. Povinnost pořizovat koncepci je krajům uložena zákonem č. 406/2000 Sb. ÚEK PK je závazným podkladem pro územní plánování. Celý dokument je k dispozici v přílohách.

Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání dne 8. září 2014 dokument Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj. Díky této strategii má Plzeňský kraj možnost získat finanční prostředky z rozpočtu EU na plnění svých cílů, které si v dokumentu vytýčil.

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018 - 2019

Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovačních strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů.