Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj

obrazek
09. září 2014 12:02, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:23, Bc. Petra Hessová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání dne 8. září 2014 svým usnesením č. 593/14 dokument Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj.
Díky této strategii má Plzeňský kraj možnost získat finanční prostředky z rozpočtu EU na plnění svých strategických cílů, které si ve strategii vytýčil, a o které nemusí v rámci ČR soutěžit.

Obsahem dokumentu je:
- Analytická část, která hodnotí postavení Plzeňského kraje z hlediska ekonomické výkonnosti, trhu práce či lidských zdrojů; zabývá se situací zaměstnanosti v oblasti výzkumu a vývoje a samotným financováním a výsledky této oblasti; popisuje veřejnou správu a její roli v inovačním systému kraje; specifikuje hlavní aktéry inovačního systému, vědecko-výzkumné organizace kraje i zařízení inovační infrastruktury (podpůrné služby pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací).
- Strategická část, která vytýčila Strategickou vizi - Globální cíl (Zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu Plzeňského kraje efektivním a udržitelným využitím zdrojů), horizontální i vertikální Priority Plzeňského kraje.
- Návrh spolupráce regionu, který vychází zejména z partnertsví Plzeňského kraje s Evropským regionem Dunaj - Vltava, poukazuje na vhodnost spolupráce s výzkumnými organizacemi a dalšími aktéry inovační infrastruktury či na významnost sítě Enterprise Europe Network, vybízí i ke spolupráci s dalšími zahraničními partnery kraje.
- část věnovaná Marketingu a propagaci, která v rámci marketingových aktivit definuje hlavní cíl: Efektivní využití vynaložených prostředků - co nejvyšší uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací pro lepší postavení subjektů v hodnotových řetězcích.

Plné znění schváleného dokumentu je k dispozici v příloze tohoto článku.
 

Soubory ke stažení