2. aktualizace Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie)

obrazek
03. srpna 2020 08:59, aktualizováno 09. dubna 2021 12:03, Bc. Petra Hessová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo (na svém jednání 8. června 2020) 2. aktualizaci Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS3 strategie).

RIS3 strategie vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise již v roce 2014, a je jednou z příloh Národní inovační strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů.

Druhá aktualizace RIS3 strategie se soustředila na rozvoj oblasti VaVaI (vědy, výzkumu a inovací) v širším kontextu. K tomuto účelu byla v rámci aktualizace formulována střednědobá vize rozvoje VaVaI v Plzeňském kraji. Zároveň se podařilo zahájit proces definování hlavních inovačních a výzkumných témat, ve kterých má region ambici prosadit se na republikové nebo evropské úrovni (tzv. proces inteligentní specializace).

Strategie je realizována prostřednictvím akčního plánu, který je spravován a řízen RIS3 týmem Plzeňského kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.inovujtevpk.cz, případně na facebooku https://www.facebook.com/smartpilsenregion. Znění RIS3 strategie Plzeňského kraje naleznete v příloze toho článku.

Soubory ke stažení