Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018 - 2019

obrazek
18. června 2018 08:38, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:20, Bc. Petra Hessová

Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (dále je RIS3 strategie PK) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovačních strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů.

Tato první aktualizace RIS3 strategie PK, která byla schválena 11. 6. 2018 Zastupitelstvem PK, se soustředí na doplnění chybějících strategických oblastí „Prostředí pro VaVaI“ a „Marketing VaVaI“ a na dopracování tohoto dokumentu do podoby standardní strategie, jejíž realizaci lze koordinovat a hodnotit. Cílem provedených změn je bezodkladně vytvořit příznivější podmínky pro komunikaci a spolupráci všech významných aktérů ve VaVaI, využít synergické efekty realizovaných aktivit a zlepšit obraz Plzeňského kraje v této oblasti.

Aktualizace RIS3 strategie PK byla realizována v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení