Informace

Registr smluv - 1.7.2016

Dnem 1. července 2016 vstupuje v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). K tomuto datu bude zpřístupněna datová schránka Registru smluv v produkčním prostředí ISDS s identifikátorem whbt3kp a zároveň dojde ke spuštění Informačního systému registru smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz.​

Registr smluv, eIDAS - videozáznamy ze seminářů Ministerstva vnitra

Záznamy z metodických seminářů - Dopady nařízení eIDAS (1.7.2016) a Registr smluv (29.5.2016).

Registr smluv - metodické materiály

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Nařízení eIDAS - informační materiál, metodické informace

Informační materiál týkající se změn ve veřejné správě v souvislosti s účinností nařízení eIDAS v oblasti služeb vytvářejících důvěru.