Informace

Registr smluv - metodické materiály

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Nařízení eIDAS - informační materiál, metodické informace

Informační materiál týkající se změn ve veřejné správě v souvislosti s účinností nařízení eIDAS v oblasti služeb vytvářejících důvěru.

Novinky v aplikačním rozhraní informačního systému datových schránek

dovolte, abychom Vás seznámili s několika novými funkcemi aplikačního rozhraní informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“), které rozšiřují nabídku služeb tohoto systému. Doporučujeme Vám seznámit se s jejich popisem, a v případě, že je shledáte užitečnými, zvážit jejich implementaci v aplikaci, kterou používáte pro obsluhu své datové schránky. Veškeré technické detaily určené dodavatelům aplikací naleznete v Provozním řádu ISDS, viz https://www.datoveschranky.info/dulezite-informace/provozni-rad-isds.

Aplikace Vzdělávací kurzy

Informace o novém způsobu vypisování termínů a přihlašování na prezenční školení, které jsou bezplatně připravovány odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Služby poskytované odborem informatiky

Shrnutí informací pro starostky a starosty obcí, které byly předány na setkáních se zástupci Plzeňského kraje v březnu a dubnu 2015. V příloze jsou k dispozici i předané materiály v elektronické podobě.