Informace

Varování před falešným emailem České pošty - virus!

Objevil se falešný email, který se tváří jako informace z České pošty o doručení zásilky a odkazuje na odkazy z domény cposta.eu. Jde o podvod.

Upozornění na podvodné faktury za ochranné značky

Na úřady jsou rozesílány dokumenty, které se tváří jako faktury za užívání loga či značky. KÚPK obdržel několik takových dokumentů na značky CamelNET, Bezpečný kraj, Turistů ráj a další. Neplaťte je!

Výzkum informačních zdrojů

Závěrečné zprávy z provedených výzkumů informačních zdrojů a informační gramotnosti v Plzeňském kraji a ve vybraných krajích za roky 2006, 2007 a 2008.

Prohlášení o přístupnosti

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.