Informace

Novinky v aplikačním rozhraní informačního systému datových schránek

dovolte, abychom Vás seznámili s několika novými funkcemi aplikačního rozhraní informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“), které rozšiřují nabídku služeb tohoto systému. Doporučujeme Vám seznámit se s jejich popisem, a v případě, že je shledáte užitečnými, zvážit jejich implementaci v aplikaci, kterou používáte pro obsluhu své datové schránky. Veškeré technické detaily určené dodavatelům aplikací naleznete v Provozním řádu ISDS, viz https://www.datoveschranky.info/dulezite-informace/provozni-rad-isds.

Aplikace Vzdělávací kurzy

Informace o novém způsobu vypisování termínů a přihlašování na prezenční školení, které jsou bezplatně připravovány odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Služby poskytované odborem informatiky

Shrnutí informací pro starostky a starosty obcí, které byly předány na setkáních se zástupci Plzeňského kraje v březnu a dubnu 2015. V příloze jsou k dispozici i předané materiály v elektronické podobě.

Varování před falešným emailem České pošty - virus!

Objevil se falešný email, který se tváří jako informace z České pošty o doručení zásilky a odkazuje na odkazy z domény cposta.eu. Jde o podvod.

Upozornění na podvodné faktury za ochranné značky

Na úřady jsou rozesílány dokumenty, které se tváří jako faktury za užívání loga či značky. KÚPK obdržel několik takových dokumentů na značky CamelNET, Bezpečný kraj, Turistů ráj a další. Neplaťte je!