Informace

Nové povinnosti v oblasti otevřených dat

Informace o nových povinnostech v oblasti otevřených dat, plynoucích ze zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). Tento zákon byl vyhlášen ve sbírce zákonů dne 9. 7. 2021 a je v této části účinný od 1. 2. 2022.

Prohlášení o přístupnosti

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Výzkum informačních zdrojů

Závěrečné zprávy z provedených výzkumů informačních zdrojů a informační gramotnosti v Plzeňském kraji a ve vybraných krajích za roky 2006, 2007 a 2008.

Metodický materiál k elektronickému pečetění

Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí.