Informace

Prohlášení o přístupnosti

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Výzkum informačních zdrojů

Závěrečné zprávy z provedených výzkumů informačních zdrojů a informační gramotnosti v Plzeňském kraji a ve vybraných krajích za roky 2006, 2007 a 2008.

Metodický materiál k elektronickému pečetění

Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí.