Informace

29. března 2013

Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou k dispozici výsledky Sčítání lidu, domů a bytů provedené v roce 2011.

02. prosince 2011

Výzkum informačních zdrojů

Závěrečné zprávy z provedených výzkumů informačních zdrojů a informační gramotnosti v Plzeňském kraji a ve vybraných krajích za roky 2006, 2007 a 2008.

20. září 2018

Metodický materiál k elektronickému pečetění

Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí.