Nové povinnosti v oblasti otevřených dat

10. srpna 2021 07:20, Jiřina Balejová

Zákonem č. 261/2021 Sb. je měněn mimo jiné i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který nově v §5a odst. 3 zakládá povinnost státním orgánům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zveřejnit metadata informací, zveřejněných způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejich úředních deskách a metadata těchto úředních desek jako otevřená data.
Tato povinnost musí být splněna do 1. 2. 2022.

Podrobnější informace naleznete na https://data.gov.cz/články/nové-povinnosti-pro-obce-kraje-aorgány-státní-správy-v-oblasti-otevřených-dat.
V daném článku je detailně popsána zmíněná nová povinnost a dále i procesní a technické aspekty jejího splnění. Doporučuje se jej využít pro zadání pro interní IT oddělení či vůči příslušnému externímu dodavateli řešení elektronické úřední desky.

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, jako gestor agendy otevřených dat, poskytuje metodickou podporu při publikaci otevřených dat, udržuje informační portál otevřených dat (data.gov.cz), organizuje každoročně konferenci otevřených dat, vydává výroční zprávu o stavu otevřených dat (opendata.gov.cz/_media/dokumenty:výroční_zpráva_od_za_rok_2020.pdf) a také poskytuje zdarma školení a konzultace v této oblasti (data.gov.cz/vzdělávání).

Pro více informací o splnění výše uvedených povinností se můžete obrátit na specialisty Ministerstva vnitra prostřednictvím e-mailové adresy otevrenadata@mvcr.cz.