Doprava

Slavnostní otevření nové pumptrackové dráhy v obci Újezd u Svatého Kříže

Dne 15. 9. 2019 byla za účasti náměstka hejtmana pro oblast dopravy Ing. Pavla Čížka slavnostně uvedena do provozu pumptracková dráha v obci Újezd u Svatého Kříže.

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Ve dnech 29. a 30. května 2019 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji. Soutěž se uskutečnila v areálu 33. základní školy v Plzni a v areálu rekreačního zařízení Melchiorova Huť...

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému je spolufinancován Evropskou unií...

Aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle citovaného ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti.

Jednotný systém dopravních informací

Odkazy na celostátní systém dopravních informací