Slavnostní otevření nové části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3

obrazek
13. května 2021 09:25, Ing. Bc. Vladimír Kroc
Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Ing. Josef Bernard, společně se starosty měst Holýšov a Staňkov, slavnostně uvedli dne 12.5.2021 do provozu novou cyklostezku, která je součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3. Cyklostezka pro chodce a bezmotorovou dopravu bezpečně propojila města Holýšov a Staňkov. V rámci výstavby cyklostezky byla opravena i lávka před řeku Radbuzu. Nový úsek navazuje za lávkou na již vybudované části cyklotrasy, které prochází obcí Ohučov, městem Staňkov, Vránov a Křenovy. Plzeňský kraj  na výstavbu  cyklostezky  prostřednictvím  Dotačních  programů  Odboru  dopravy a silničního hospodářství  přispěl   částkou v celkové výši  11.904.776 Kč.  

Galerie