Doprava

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje

Plzeňský kraj obdržel od Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s. Koncepci rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje.

AKTUALIZACE KONCEPCE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje v současné době zpracovává novou Koncepci rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji. Nový koncepční materiál vzniká v koordinaci s Národní koncepcí cyklodopravy a dává si za cíl vytvoření funkční sítě cyklotras, které budou nedílnou součástí dopravního systému a zároveň nabídnou alternativní způsob bezpečné přepravy.

Projekt CONNECT2CE zlepšuje dopravu v IDP

V květnu letošního roku končí evropský projekt CONNECT2CE zlepšující veřejnou dopravu. Cestující získali on-line info-nástroje o cenách jízdného a kraj organizující dopravu Teritoriální strategii pro další kroky.

Rada Plzeňského kraje vzala na vědomí Teritoriální strategii veřejné dopravy

Projekt CONNECT2CE, jehož partnerem v ČR je Plzeňský kraj, skončí letos v květnu. Cestující v blízké době čekají připravená zlepšení. Výstupem projektu je také představená Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v kraji, kterou v březnu vzala na vědomí rada.

Rekonstrukce mostu v km 1,429 železniční trati Pňovany – Bezdružice

Lávka pro cyklisty, která spojuje břehy přehrady Hracholusky, má za sebou první zkušební sezónu ....