Silniční hospodářství

Údaje o správci silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj na základě § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje o správci silnic II. a III. třídy v Plzeňském kraji. Identifikační údaje jsou obsaženy v článku.

Vzory žádostí silničnímu správnímu úřadu

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, je silničním správním úřadem pro silnice I. třídy. V příloze článku jsou uvedeny vzory žádostí, které je možno tomuto správnímu orgánu podat.