Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému

obrazek
25. září 2018 14:15, aktualizováno 07. února 2019 16:31, Ing. Ladislav Tégl

  Projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji - rozvoj systému je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001463.

Předpokládané období realizace projektu: červen 2016 – srpen 2018

Cílem projektu je:

 • zvýšit atraktivitu veřejné dopravy, výrazně zvýšit komfort cestujících a usnadnit proces přestupů samotným cestujícím a zjednodušení cestování zejména osobám se sníženou schopností orientace,
 • přispět k zastavení poklesu zájmu o veřejnou dopravu v Plzeňském kraji a vytvoření konkurenceschopné alternativy k individuální automobilové dopravě.

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčovou aktivitou projektu je modernizace informačních systémů pro cestující na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.
 • Pořízení vybavení přestupních uzlů informačními panely a aplikace umožňující přístup k informacím obsaženým na instalovaných zařízeních i osobám se sníženou schopností orientace bylo realizováno na základě uskutečnění otevřené nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Vítězný dodavatel, společnost GEMA s.r.o. byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 10.333.350 Kč bez DPH, 12.503.353,50 Kč včetně 21% DPH. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 9. 2017.
 • V 9/2017 proběhla technicko-administrativní příprava, v 11/2017 byla zpracována realizační dokumentace. Následně začala průběžná výroba instalovaných zařízení a stavební příprava v místech instalace informačních panelů.
 • Samotná dodávka proběhla ve dvou fázích a to:
  • 30. 3. 2018 - Lokalita 1 - Horažďovice, žel. st., Lokalita 4 - Pačejov-nádraží, Lokalita 5 - Nepomuk město, Lokalita 6 - Planá u Mariánských Lázní, žel st., Lokalita 8 - Bor u Tachova, aut.st., Lokalita 9 – Nýrsko, Lokalita 10 - Stříbro, žel. st., Lokalita 12 - Tachov, aut. nádr., Lokalita 13 - Stod, žel.st., server
  • 31. 8. 2018 - Lokalita 2 - Horní Bříza, žel. st., Lokalita 3 - Konstantinovy Lázně, aut. st., Lokalita 7 - Plasy, žel. st., Lokalita 11 - Tachov ČD, SW, licence, instalace
 • Závěrem projektu byla zpracována dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Ve dnech 28. 8. 2018 – 31. 8. 2018 došlo k předání dokončeného díla (dílo se předalo kompletní, funkční a bez známých vad, či nedodělků bránících řádnému užívání).
 • Realizace dodávky byla finálně dokončena do 31. 8. 2018.

Výstup projektu:

 • Implementovaný informační systém městské, příměstské a veřejné hromadné dopravy

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 22. výzvy - TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl

SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu:

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %

státní rozpočet - 5 %

 

Soubory ke stažení