Názorová mapa dopravy Plzeňského kraje

obrazek
27. dubna 2022 14:29, aktualizováno 05. května 2022 15:03, Ing. Bc. Vladimír Kroc
K 15. březnu 2022 se nám celkem sešlo 1581 věcných připomínek na celém území Plzeňského kraje, z toho 95% podnětů poukazujících na problémy, ale potěšilo nás i 92 pochval. Problémové oblasti představovaly nejčastěji nevyhovující/chybějící stav pozemních komunikací (49 %), dále nevyhovující organizaci veřejné dopravy (27 %) a v nejmenším zastoupení shodně pak nevyhovující infrastrukturu pro pěší a pro cyklisty (shodně po 12 %).

Se získanými podněty od občanů nadále pracujeme. Po jejich důkladné analýze bylo celkem 380 podnětů předáno Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, na Ředitelství silnic a dálnic bylo zasláno 159 podnětů, organizaci POVED 256 podnětů týkajících se organizace veřejné dopravy. 74 obcím bylo doručeno 390 podnětů týkajících se cyklodopravy a infrastruktury pro pěší a 193 podnětů v souvislosti s nevyhovujícím stavem místních komunikací, z toho např. na město Plzeň bylo adresováno 85 podnětů z veřejné dopravy, 155 podnětů z cyklodopravy a chůze a 136 podnětů v rámci místních komunikacích.

V případě, že se u obdržených podnětů v budoucnu podaří najít vhodné řešení, náprava, odstranění či koncepční řešení za účelem zlepšení rozvoje dopravy/dopravní infrastruktury a obecně spokojenosti občanů i návštěvníků Plzeňského kraje, Vás budeme bezprostředně informovat.

Všem respondentům, kteří se do této akce aktivně zapojili, ještě jednou děkujeme!