Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

obrazek
30. května 2022 16:01, aktualizováno 16. června 2022 15:29, Miloslav Váňa DiS.

Dne 24. května 2022 se uskutečnilo krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji. Soutěž se uskutečnila v areálu 33. základní školy Terezie Brzkové v Plzni.

Krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů se zúčastnila vítězná družstva z oblastních kol. Každé družstvo tvořili 4 žáci (2 dívky + 2 chlapci) a podle věku soutěžících byla družstva rozdělena do dvou kategorií. V I. kategorii byli žáci ve věku 10 - 12 let, ve II. kategorii byli žáci ve věku 12 – 15 (popř. 16) let.

Soutěž obsahovala pět následujících disciplín:

- test z pravidel silničního provozu
- jízda zručnosti
- jízda na dětském dopravním hřišti
- poskytování první pomoci
- práce s mapou

Vítězem krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji pro rok 2022 se v I. kategorii stalo družstvo žáků Základní školy Černošín, na druhém místě se umístilo družstvo žáků Základní školy Blovice a na třetím místě družstvo 33. základní školy Terezie Brzkové v Plzni. Ve II. kategorii zvítězilo družstvo žáků Základní školy Blovice, na druhém místě se umístilo družstvo žáků Základní školy a mateřské školy Stupno a na třetím místě družstvo žáků Základní školy Černošín.

Nejúspěšnějším jednotlivcem v I. kategorii byl mezi chlapci Jakub Večl ze Základní školy Blovice a mezi dívkami Lucie Honzová taktéž ze Základní školy Blovice. Nejúspěšnějším jednotlivcem ve II. kategorii byl mezi chlapci Samuel Pechmann ze Základní školy a mateřské školy Stupno a mezi dívkami Aneta Špačková rovněž ze Základní školy a mateřské školy Stupno.

V letošním roce se republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů nekoná.

Dopravní soutěž mladých cyklistů je považována za významnou aktivitu v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, která je cílena na žáky základních škol, kde se prevence bezpečnosti provozu jeví jako nejúčinnější. Soutěžící získají znalosti a zkušenosti, které pak jako účastníci provozu na pozemních komunikacích uplatní po celý svůj život. Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů a oblastní kola jsou každoročně finančně podpořena dotací z rozpočtu Plzeňského kraje.

V příloze jsou uvedeny celkové výsledky krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Plzeňském kraji.


Galerie

Soubory ke stažení