Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 185 Krajského centra vzdělávání a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

obrazek
02. května 2014 07:07, aktualizováno 06:07, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Rámcová smlouva na tisk a výrobu propagačních a vzdělávacích materiálů a předmětů 2014".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 2. 5. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 13. 5. 2014, 9.00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na tisk a výrobu propagačních a vzdělávacích materiálů a předmětů pro potřeby Krajského centra vzdělávání a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, a dvou grantových projektů realizovaných v rámci OPVK. Bližší specifikace této veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci, která je dostupná bezplatně na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_39.html.
Případné dodatečné informace k tomuto výběrovému řízení budou zveřejněny také pouze na profilu zadavatele.

Plné znění výzvy naleznete v příloze článku.

Tato veřejná zakázka je realizována příjemcem finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení