Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu VZ 178 zadavatele KCVJŠ, Plzeň, sady 5. května 42

obrazek
17. března 2014 13:06, aktualizováno 12:06, Mgr. Barbora Horáčková

s názvem "Zajištění ubytování, stravování a pronájem prostor pro školení v roce 2014 v rámci projektu CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji".

Výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu je vyhlášena od 17. 3. 2014. Její uzávěrka je stanovena na 31. 3. 2014, 9.00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění hotelového ubytování, stravování a pronájem konferenčních, resp. školících prostor pro činnosti v rámci výše jmenovaného grantového projektu ve městě Plzeň, dle specifikace ve výzvě.

V příloze článku naleznete text výzvy s jejími přílohami. Všechny jmenované dokumenty, včetně případných dodatečných informací jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

https://ezak.cnpk.cz/profile_display_39.html

 

Tato veřejná zakázka je realizována pro příjemce finanční podpory z globálního grantu Plzeňského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho pravidel, ze kterých mimo jiné vyplývá její zveřejnění na portálu Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení