Výsledky 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

obrazek
13. prosince 2013 18:18, aktualizováno 17:21, Mgr. Barbora Horáčková

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 9. 12. 2013 usnesením číslo 340/13 výsledky 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 v prioritní ose 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Seznam grantových projektů vybraných k finanční podpoře na základě jednání Výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Plzeňského kraje pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osu 3, konaného dne 29. 10. 2013 naleznete v příloze.

Soubory ke stažení