Výzvy

Výsledky 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 9. 12. 2013

Vyhlášení 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vyhlášeno: 10. 4. 2013 Příjem žádostí: od 15. 5. 2013 Ukončení výzvy: 12. 6. 2013

Výsledky 2. výzvy 2. globálních grantů Oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 v Prioritní ose 1 OP VK v Plzeňském kraji

Zde naleznete výsledky 2. výzvy 2. globálních grantů Oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 v Prioritní ose 1 OP VK v Plzeňském kraji

Výsledky 4. výzvy Oblasti podpory 3.2 v Prioritní ose 3 OP VK v Plzeňském kraji

Zde naleznete výsledky 4. výzvy Oblasti podpory 3.2 v Prioritní ose 3 OP VK v Plzeňském kraji

Vyhlášení 2. výzvy Plzeňského kraje (2.GG) k předkládání grantových projektů OP VK v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Vyhlášeno: 26. 4. 2012 Příjem žádostí: od 18. 5. 2012 Ukončení výzvy: 12. 7. 2012