Poslední kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost otevřel Plzeňský kraj 10. dubna 2013

obrazek
10. dubna 2013 12:46, aktualizováno 13. prosince 2013 17:17, Mgr. Barbora Horáčková

Dnem 10. 4. 2013 vyhlásil Plzeňský kraj poslední kolovou výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to v prioritní ose 3 Další vzdělávání. Jedná se o 5. výzvu globálního grantu CZ.1.07/3.2.02 Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji v oblasti podpory 3.2 OP VK.

Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2 Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2 

Žádosti se přijímaly v termínu od 15. 5. 2013 do 12. 6. 2013, 12.00 hodin.

Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2

V rámci vyhlášení výzvy Plzeňský kraj, Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a sportu pořádal v pondělí 22. 4. 2013 seminář pro žadatele. Prezentaci ze semináře naleznete zde.

Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2 Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2

Cílovými skupinami jsou především lektoři dalšího vzdělávání a také účastníci dalšího vzdělávání – lidé, kteří již jednou vstoupili na trh práce. Z pohledu veřejné podpory je dotace žadatelům udělována jako podpora malého rozsahu (de minimis). Finanční rozmezí pro jeden projekt je od 1 do 10 milionů korun. Ovšem při dodržení limitu podpory malého rozsahu na jeden každý zapojený subjekt, ať už se jedná o žadatele, později příjemce, či partnery s finanční účastí. Všechny grantové projekty, které uspějí v hodnotícím a výběrovém procesu 5. výzvy GG 3.2 Plzeňského kraje, budou muset ukončit realizaci nejpozději do 30. 6. 2015.

Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2 Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2

Podrobné informace o podmínkách 5. výzvy GG 3.2 naleznete prostřednictvím hypertextových odkazů v tomto článku.

Proces hodnocení a výběru projektů byl uzavřen v prosinci 2013. Bližší obecné informace o jeho průběhu uvádí Příručka pro žadatele OPVK na straně 58 - 75.

Ilustrační obrázek_foto z GP 3.2

Všechny snímky článku zachycují aktivity projektů financovaných z globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 OP VK.