Aktuality

MŠMT schválilo Krajský akční plán

Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projednala a schválila dne 19. října 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje.

Pozvánka na informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§16)

Realizační tým projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ si Vás dovoluje pozvat informační seminář pro ředitele škole a školských zařízení k novele školského zákona (§16), který se uskuteční ve středu 16. listopadu 2016 od 9:00 hodin v sále SOU elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56.

RSK schválila Krajský akční plán

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schválila na svém 6. jednání dne 22. září 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje.