MŠMT schválilo Krajský akční plán

04. listopadu 2016 09:10, aktualizováno 08:10, Bc. Jan Honomichl

Pracovní skupina pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy projednala a schválila dne 19. října 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje. V současnosti již probíhá implementace tohoto krajského akčního plánu. Konečnou podobu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje naleznete na těchto internetových stránkách v sekci „Dokumenty KAP“.