RSK schválila Krajský akční plán

11. října 2016 07:03, aktualizováno 28. listopadu 2016 06:21, Bc. Jan Honomichl

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje schválila na svém 6. jednání dne 22. září 2016 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje. Krátce předtím byl dokument také projednán a schválen na 5. zasedání PS Vzdělávání a následně jej schválila i odborná garantka pro Plzeňský kraj
v rámci projektu P-KAP Mgr. Pavla Chocholová.

Dokumentace související s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje byla následně dne 5. října 2016 zaslána ke schválení na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Níže je Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje zveřejněn k možnému využití. Upozorňujeme však, že se jeho konečná podoba na základě připomínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může změnit. Po jeho schválení uveřejníme finální podobu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení