Vymezení pojmů

Působnost obecnich živnostenských úřadů

Působnost obecních živnostenských úřadů je stanovena v § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Jak získat živnostenské oprávnění

Výčet údajů a dokladů nutných pro získání živnostenského oprávnění

Zrušení živnostenského oprávnění

Náležitosti žádosti o zrušení živnostenského oprávnění.

Provozovna podnikatele

Definice pojmu provozovna, povinnosti podnikatele spojené s provozovnou. Prodej pomocí automatů.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Podmínky vzniku a zániku funkce odpovědného zástupce. Povinnosti odpovědného zástupce při výkonu své funkce, povinnosti podnikatele v souvislosti s funkcí odpovědného zástupce.