Vymezení pojmů

Přerušení provozování živnosti

Způsob přerušení provozování živnosti, povinnosti související s oznámením o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu, sankce za neoznámení přerušení provozování živnosti.

Provozovna podnikatele

Definice pojmu provozovna, povinnosti podnikatele spojené s provozovnou. Prodej pomocí automatů.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Podmínky vzniku a zániku funkce odpovědného zástupce. Povinnosti odpovědného zástupce při výkonu své funkce, povinnosti podnikatele v souvislosti s funkcí odpovědného zástupce.

Zrušení živnostenského oprávnění

Náležitosti žádosti o zrušení živnostenského oprávnění.