Územní plánování

Porada s pořizovateli ÚPD - Babylon - duben 2019

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 25. - 26. dubna 2019 výjezdní dvoudenní poradu pro pořizovatele územních plánů na území Plzeňského kraje.

Seznam oprávněných investorů

Krajský úřad Plzeňského kraje má od 1. ledna 2018 za povinnost vést seznam oprávněných investorů a tento seznam zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Porada s pořizovateli ÚPD - prosinec 2017

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal ve dnech 7.-8. 12. 2017 výjezdní dvoudenní poradu pro úřady územního plánování i další obce pořizující územní plány na území Plzeňského kraje.

Seminář MMR, CRR a Plzeňského kraje

Seminář o možné podpoře pořízení dokumentů územního rozvoje v programovém období 2014 - 2020.

Seminář pro ÚÚP a OOP Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje uspořádal společnou poradu pro zástupce jednotlivých obcí s rozšířenou působností na úseku územního plánování (ÚÚP) a pro zástupce orgánů ochrany přírody (OOP).