Územní plánování

Porada s pořizovateli územních plánů - březen 2016

Dne 15. března 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, uspořádal poradu pro úřady územního plánování a další obce pořizující územní plány z Plzeňského kraje. Byly prezentovány aktualizované přístupy k jednotlivým fázím pořizování ÚPD a připomínány povinnosti vyplývající ze stavebního zákona. V příloze naleznete příslušné prezentace dle probíraných témat.

Seminář ke stavebnímu zákonu

Dne 21. ledna 2016 upořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Plzeňským krajem a především s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR seminář k výkladu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Seminář se uskutečnil v Chebu a byl určen pro pořizovatele a zpracovatele působící na území obou pořádajících krajů.

Porada s pořizovateli územních plánů

Dne 17. února 2015 se konala porada pro pořizovatele územních plánů v Plzeňském kraji.

Občan a územní plánování - informační brožura

Materiál seznamuje občana s jeho právy a povinnostmi v oblasti územního plánování.

Stavby fotovoltaických zařízení v Plzeňském kraji

Základní informace o zásadách umisťování těchto zařízení na území Plzeňského kraje.