Seminář MMR, CRR a Plzeňského kraje

obrazek
06. prosince 2016 13:06, aktualizováno 12:06, Bc. Josef Velíšek

Ministerstvo pro místní rozvoje ve spolupráci s Centrem regionálního rozvoje uspořádalo v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje seminář o možném využití prostředků z Evropských fondů na podporu zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.

V souvislosti s blížícím se termínem pro podávání žádostí do Specifického cíle 3.3 Integrovaného operačního programu (IROP) byla pozvánka určena možným příjemcům, tzn. voleným představitelům měst a obcí s rozšířenou působností či jejich tajemníkům. Semináře se zúčastnili zástupci úřadů územního plánování, kteří jsou kompetentní k pořizování výše uvedených dokumentů územního rozvoje.

Zástupci MMR a UUR představili možnosti pořízení územních plánů, regulačních plánů či územních studií včetně finančních alokací, termínů pro předkládání žádostí i možností jak nastavit právní rámce spolupráce s obcemi ve svém správním obvodu.

Na závěr byla prezentována možnost národních dotací z MMR na pořízení územních plánů.

Všechny prezentace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení